Sponsored Links

Valto

Młody żeglarz miał marzenie i było bardzo ekscytujące. Mógł skakać bardzo wysoko i unikać kolców, aby zebrać jak najwięcej gwiazd! Naciśnij prawą i lewą klawiaturę. Na telefonie za pomocą akcelerometru. Postaraj się zdobyć jak najlepszy wynik!

Read More Read More

Valto

Press 【Esc】 to Exit Fullscreen
Sponsored Links

Valto

Młody żeglarz miał marzenie i było bardzo ekscytujące. Mógł skakać bardzo wysoko i unikać kolców, aby zebrać jak najwięcej gwiazd! Naciśnij prawą i lewą klawiaturę. Na telefonie za pomocą akcelerometru. Postaraj się zdobyć jak najlepszy wynik!
Play Now
To play the game, you need to allow Adobe Flash Player to run in your browser.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

Play Automatically
Sponsored Links
Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Valto"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: